Απόλυτα συνεπίπεδη
…σχεδόν αόρατη

SUITE

Κρυφή κάσα αλουμινίου
χωνευτή στον τοίχο!

Όπως και να θέλεις
…γίνεται

Ένα πανομοιότυπο αποτέλεσμα
Τεσσάρων ειδών τοποθέτηση.

Μόνο αυτό που
… πραγματικά χρειάζεσαι

Ένα χρώμα,
ένα αποτέλεσμα!

Υγρασία?
μόνο εκεί που
χρειάζεται

Πλήρως ανθυγρή πόρτα
… και κούφωμα!

Ύψος: ανά cm έως 220cm
Πλάτος: ανά cm έως 95cm

Extra
Διάσταση πλάτους από 96cm έως 110cm
Διάσταση ύψους από 221cm έως 240cm
Διάσταση ύψους από 241cm έως 270cm
Διάσταση ύψους από 271cm έως 300cm
Διάσταση πλάτους από 96cm έως 110cm και ύψους 221cm έως 240cm

Τομή πόρτας χαρτοκυψέλη
Χαρτοκυψέλη
Τομή πόρτας μοριοσανίδα
Μοριοσανίδα
Language»