ΛΑΒΕΣ

Icon

Polis

Διαθέσιμο μήκος: 80cm, 160cm, 200cm

1137

Διαθέσιμο μήκος: 80cm, 160cm, 200cm

Solid

Διαθέσιμο μήκος: 160cm

Logo  S

Logo XL

150

170 HANDLE ΛΑΒΗ

Διαθέσιμο μήκος: 50cm

170

170 HANDLE ΛΑΒΗ

Διαθέσιμο μήκος: 50cm, 120cm, 170cm

175

175 HANDLE ΛΑΒΗ

Διαθέσιμο μήκος: 80cm

230

230 HANDLE ΛΑΒΗ

Διαθέσιμο μήκος: 50cm, 170cm

240

240 HANDLE ΛΑΒΗ

Διαθέσιμο μήκος: 50cm, 170cm

270

270 HANDLE ΛΑΒΗ

Διαθέσιμο μήκος: 80cm

440

240 HANDLE ΛΑΒΗ

Διαθέσιμο μήκος: 50cm

ΧΕΡΟΥΛΙΑ

BRONZE
PRAGA NICKEL
PRAGA BLACK
GENOVA GOLD
2145 QUATTRO CR MATT